RSS

Silvi 125 | Mạng xã hội mua bán | EWAY.VN

14 Sep

Silvi 125 | Mạng xã hội mua bán | EWAY.VN.

 

 

Hãng sản xuất FUJIFILM
Film Film35mm
Zoom 3.3x
Cự li ngắn nhất có thể chụp 90cm
Trọng lượng 195g
Chụp Panorama Không
Chịu nước Không
Điều khiển từ xa
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: